Start - Logg - Tjänster - Kunder - KontaktKunder

Tjänsterna vi erbjuder administreras på olika sätt, därför har vi satt upp enkla verktyg för att underlätta hanteringen.


Mail Admin Här administrerar du lätt mail-tjänsten som ingår om du har en domän knuten till ditt konto. Du kan lätt skapa nya, ändra samt ta bort mailkonton.

WebMail Login Vi på Zone Zero HB tillhandahåller en så kallad WebMail-tjänst där du kommer åt dina mailkonton från hela världen.


Zone Zero HB - Eva Bonniers Gata 19 - 129 54 - Hägersten